เขียน บันทึก ข อความ

เทคนิคการเกษียณหนังสือ. ขออนุญาตให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิค. โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕. ประเภทของการบันทึก - หน่วยที่ 6 การบันทึก. มูลนิธิบลูพลาเน็ตฯ ..ขอเชิญไปร่วมส่งมอบอาคารเรียน ณ โรงเรียนบ้านน้ำ. ขอความอนุเคราะห์บริจาคสิ่งของเพื่อจัดงานวันเด็กแห่งชาติ. อย่างสวย!! ลายมือทนายส่งถึงตร. วอนลงบันทึกประจำวัน ให้อ่านง่าย