Khu Rừng Quỷ Dị

LMHT: Thông thạo tướng sắp có mặt trên Vực Gió Hú và Khu Rừng Quỷ Dị. Thông báo ngày trao giải sự kiện "Chinh phục Khu Rừng Quỷ Dị. Những điều cần biết về chế độ Hexakill: Khu Rừng Quỷ Dị - EndGame. Tìm hiểu, hướng dẫn chơi chế độ Hexakill - Khu Rừng Quỷ Dị - Tin tức LoL. LMHT: Thông thạo tướng sắp có mặt trên Vực Gió Hú và Khu Rừng Quỷ Dị. LMHT: Mở chế độ Hexakill Khu Rừng Quỷ Dị có Cấm – Chọn. khu rừng quỷ dị | Game Guide