Nắp Tiếng Anh Là Gì

Từ vựng tiếng Anh khi nói thông số quần áo. Cây bắt mồi - cây ăn thịt - cây bẫy kẹp - cây nắp ấm - TP.Hồ Chí. Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành ô tô - Động cơ. Tiếng anh thường dùng trong hàng hải. Có nên mua nồi cơm điện Nắp rời?. Từ vựng tiếng Anh về đồ dùng nấu ăn | Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề. Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô (Phần 83) – Xu Páp Hoạt Động Như Thế Nào