Phân Biệt Lỗi Cố Ý Trực Tiếp Và Cố Ý Gián Tiếp

Tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh theo luật…. Phân biệt lỗi cố ý gián tiếp và vô ý vì quá tự tin trong hình sự. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người. Những tội danh thay thế Tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về. Một số điều lưu ý đối với lỗi cố ý trực tiếp. Bình luận tội giết người theo BLHS năm 2015 (tiếp theo) - Tạp Chí. Nhận diện yếu tố Lỗi trong Luật Hình sự Việt Nam